ART SANCTUARY - Station 14; 'The Enchanted Garden' - ART AND NATURE-NATURE AND ART-IN DIALOGUE

ART INSPIRED BY AND/OR IN DIALOGUE WITH NATURE - INSPIREE PAR LA NATURE ET/OU EN DIALOGUE AVEC ELLE - KUNST GEÏNSPIREERD DOOR EN/OF IN DIALOOG MET DE NATUUR
- Encounters, Exchanges, and Creative Collaborations -
ADDRESS: Rue du Tilleul 22, (S.J.G.) Jodoigne, B-1370 Belgium - Teleph. +32 (0) 10 81 06 14 - GSM: +32 (0) 474.285.130 GSM(2) +32 (0) 493.628.540
Friday, Saturday and Sunday 13:00 - 20:00 - WELCOME TO THE NEW SEASON - BIENVENUE - WELKOM!Saturday 2 April 2011

BIENVENUE - WELCOME! - INTRODUCING ARTISTS (randomly) 18 OF 20 ARTISTS! - MAKING AN ENCHANTED GARDEN

VERONIQUE CLARYSSE -  29.08.56 - 05.12.2010  - Painting Has No Limit

 'The King's Fool'

- 'Volgens mij bestaat de ultieme schoonheid niet en het begrip wordt dan ook constant geherdefinieerd in mijn werk. '
- 'In my view, ultimate beauty doesn't exist - and the concept will be constantly redefined in my work.'

- 'Bij mijn schilderijen worden de abstracte vormen op een expressieve manier gebruikt in het emotionele veld, en zijn dus niet, niettegenstaande ze wel die indruk zouden kunnen wekken, van het concrete verwijderd.
Dit is abstracte transcendentie.'

- 'In my paintings the abstract takes shape in an expressive manner, in an emotional field - and they are not, as they may give the impression of, removed from reality.
This is an abstract transcendence.'

- 'Belangrijk is steeds de esthetische indruk die het schilderij of de tekening maakt. Deze moet voor mij, persoonlijk, bevredigend zijn. '
- 'More important (though) is the aesthetic impression of the painting or drawing.This must be satisfactory on a personal level. '