ART SANCTUARY - Station 14; 'The Enchanted Garden' - ART AND NATURE-NATURE AND ART-IN DIALOGUE

ART INSPIRED BY AND/OR IN DIALOGUE WITH NATURE - INSPIREE PAR LA NATURE ET/OU EN DIALOGUE AVEC ELLE - KUNST GEÏNSPIREERD DOOR EN/OF IN DIALOOG MET DE NATUUR
- Encounters, Exchanges, and Creative Collaborations -
ADDRESS: Rue du Tilleul 22, (S.J.G.) Jodoigne, B-1370 Belgium - Teleph. +32 (0) 10 81 06 14 - GSM: +32 (0) 474.285.130 GSM(2) +32 (0) 493.628.540
Friday, Saturday and Sunday 13:00 - 20:00 - WELCOME TO THE NEW SEASON - BIENVENUE - WELKOM!Friday 16 March 2012

Art Sanctuary Welcomes Back Arne Bakke Mælen

Dance is passion.....

Det eg arbeider med for tida, er alt saman gjordt i tre…Norsk lauvtre..
Når det er sagt, er det ikkje nødvendigvis veldig viktig for meg at det er norsk, men meir av di det er tilgjengeleg for meg rundt alle kantar.
Så er det alltid interessant å finne ei eller anna slags linje i det eg arbeider med. Av og til er det viktig med harmoni, og andre gonger å kjenne disharmonien i arbeidet..
Pratar litt med meg sjølv når eg arbeider. Men får sjeldan dei svar eg ynskjer… Slik er det med materielet eg arbeider i også…..det er ikkje alltid like lett å forutsjå korleis alt oppfører seg. Tre er som kjent levande materiale..
Temaet ”Dans” gjer krav om bevegelse….mykje bevegelse. Enten dei lange rolege, eller heftig og vill, intens og krevjande… Spennande!
Å formidle dette kan by på utfordringar. Ikkje minst då trèet har begrensningar i styrke og stabilitet.
Men….så får det heller få ha sin eigen melodi i den prosessen eg dreg det inn i.
Dans er lidenskap….lidenskapen treng farge….Difor er det lite tilbake av trèet sin naturlege overflate i arbeida. Det er spennande å markere uttrykket i det eg held på med. Og det er heile tida overraskingar.
I denne utstillinga har eg lyst at trèet skal få vere med og prege ”bevegelsen”, og ta del i ”Dansen” denne sommaren…..


I work in Norwegian hardwood – simply because it is all around me.

As wood is a living material, it isn't always easy to predict where it will take me; The possibilities and the limitations of the wood vary with it's strength and stability - sometimes I find harmony, sometimes disharmony.
'Dance' is movement – whether they are slow and long, or wild and fast, intense and demanding....is passion... and 'Dance' is passion, and passion needs colour... and I love to play with the possibilites this gives.Visit Arne Bakke Mælen's Home and Atelier