ART SANCTUARY - Station 14; 'The Enchanted Garden' - ART AND NATURE-NATURE AND ART-IN DIALOGUE

ART INSPIRED BY AND/OR IN DIALOGUE WITH NATURE - INSPIREE PAR LA NATURE ET/OU EN DIALOGUE AVEC ELLE - KUNST GEÏNSPIREERD DOOR EN/OF IN DIALOOG MET DE NATUUR
- Encounters, Exchanges, and Creative Collaborations -
ADDRESS: Rue du Tilleul 22, (S.J.G.) Jodoigne, B-1370 Belgium - Teleph. +32 (0) 10 81 06 14 - GSM: +32 (0) 474.285.130 GSM(2) +32 (0) 493.628.540
Friday, Saturday and Sunday 13:00 - 20:00 - WELCOME TO THE NEW SEASON - BIENVENUE - WELKOM!Friday 8 March 2013

Ingen har varda den vegen...

Ingen
har varda den vegen
du skal gå
ut i det ukjende,
ut i det blå.

Dette er din veg.
Berre du
skal gå han.
Og det er
uråd å snu.

Og ikkje vardar du vegen,
du hell.
Og vinden stryk ut ditt far
i aude fjell.


Olav H. Hauge
 
Presented by Francois Monnet