ART SANCTUARY - Station 14; 'The Enchanted Garden' - ART AND NATURE-NATURE AND ART-IN DIALOGUE

ART INSPIRED BY AND/OR IN DIALOGUE WITH NATURE - INSPIREE PAR LA NATURE ET/OU EN DIALOGUE AVEC ELLE - KUNST GEÏNSPIREERD DOOR EN/OF IN DIALOOG MET DE NATUUR
- Encounters, Exchanges, and Creative Collaborations -
ADDRESS: Rue du Tilleul 22, (S.J.G.) Jodoigne, B-1370 Belgium - Teleph. +32 (0) 10 81 06 14 - GSM: +32 (0) 474.285.130 GSM(2) +32 (0) 493.628.540
Friday, Saturday and Sunday 13:00 - 20:00 - WELCOME TO THE NEW SEASON - BIENVENUE - WELKOM!Friday 12 April 2013

Welcoming Jan Leenknegt - Glass art (B)


Jan Leenknegt (B):  “Art begins with light. Through the effects of light and dark, artist creates his universe. In sculpture the light plays with the spatial dimensions. In glass art the light radiates from within. The objects of Leenknegt reflect an intensely thoughtful use of materials and their properties, which perhaps may be read best as a spatial poem. In the poetry of Leenknegt's objects, the sun is a dream; a magic lantern which lights up the night as bright as day. All this in the unexpected possibilities of rhythmic organization.”

“I grew up in my father’s studio, among the beautiful mouth blown glass ... Themes to work with I have plenty of;  the elements, the cosmos, in short, life on and around the planet in all its forms. I want to co-create. I make my own world ... " 
“Kunst begint bij licht. Door licht-donker effecten te creëren schept de schilder zijn universum. In de beeldhouwkunst speelt licht met de ruimtelijke dimensies. In glaskunst straalt het licht van binnenuit. De objecten van Leenknegt weerspiegelen een intens doordacht gebruik van materialen en hun eigenschappen, die het beste als een ruimtelijk gedicht gelezen kunnen worden. In de poëzie van Leenknegt’s objecten wordt de zon een droom; het licht een toverlantaarn en de nacht net zo stralend als de dag. Dit alles in de onverwachte mogelijkheden van ritmische ordening
Ik groeide werkelijk op in het atelier van mijn vader, tussen het mooie mondgeblazen glas... Thema’s waarrond ik werk heb ik wel. De elementen, de kosmos, kortom het leven op en rond deze planeet in al zijn vormen. Ik wil nog bij-scheppen. Ik maak mijn eigen wereld…”
 
“L'art commence avec la lumière. Par les effets de lumière et l'obscurité, l'artiste crée son univers. Dans les œuvres tridimensionnelles, la lumière joue avec les dimensions spatiales. Dans l'art du verre,  la lumière irradie de l'intérieur. Les objets de Leenknegt  reflètent une utilisation issue d’une réflexion intense des matériaux et de leurs propriétés, ce qui peut lire comme un poème spatial. Dans la poésie des objets de Leenknegt, le soleil est un rêve, une lanterne magique qui illumine la nuit comme en plein jour. Tout cela dans les possibilités insoupçonnées de l'organisation rythmique."
«J'ai grandi dans l'atelier de mon père, entre la beauté du verre soufflé ... Je travaille avec beaucoup de thèmes: les éléments, le cosmos, bref, la vie sur et autour de la planète sous toutes ses formes. Je veux créer mon propre monde ... "
Please visit Jan Leenknegt's Website