ART SANCTUARY - Station 14; 'The Enchanted Garden' - ART AND NATURE-NATURE AND ART-IN DIALOGUE

ART INSPIRED BY AND/OR IN DIALOGUE WITH NATURE - INSPIREE PAR LA NATURE ET/OU EN DIALOGUE AVEC ELLE - KUNST GEÏNSPIREERD DOOR EN/OF IN DIALOOG MET DE NATUUR
- Encounters, Exchanges, and Creative Collaborations -
ADDRESS: Rue du Tilleul 22, (S.J.G.) Jodoigne, B-1370 Belgium - Teleph. +32 (0) 10 81 06 14 - GSM: +32 (0) 474.285.130 GSM(2) +32 (0) 493.628.540
Friday, Saturday and Sunday 13:00 - 20:00 - WELCOME TO THE NEW SEASON - BIENVENUE - WELKOM!Tuesday 16 April 2013

Welcoming Jean de la Kethulle - Seeing with the Eye of Chicara


Jean de la Kethulle (B) is landscape architect by education, and he believes that every landscape is beautiful "by nature".  Combining earth and concrete, his sculptures are designed to ‘facilitate’ a very special visual experience, not only of this ‘Enchanted Garden’, but the entire landscape surrounding it – in a whole new way.
 
 
'Eye of Chicara'
(photo: Tone Aanderaa)

Architecte paysagiste de formation, Jean de la Kethulle est convaincu que tout paysage est beau «par nature». Mêlant terre et béton, ses sculptures sont conçues pour «faciliter» une expérience visuelle très spéciale, non seulement de ce «Jardin Enchanté», mais aussi de l'ensemble du paysage qui l'entoure – d’une toute nouvelle façon.


Jean de la Kethulle (B), van opleiding landschapsarchitect, is deze beeldhouwer ervan overtuigd dat elk landschap spontaan mooi is. Hij ontwerpt zijn beelden in leem-beton vanuit het oogpunt van de esthetische waarde door een andere bril op te zetten en te ... genieten.  Deze kunstenaar is van mening dat zijn beelden als dusdanig bijkomstig zijn, daar deze fungeren als hulpmiddel om de belevingswaarde van de omgeving te optimaliseren. Zijn beeldeninstallatie zal dan ook “De Betoverende Tuin” en het landschap errond in het middelpunt plaatsen.


'Eye of Chicara'
(photo: Tone Aanderaa)